Via onderstaande link kunt u zich opgeven voor een toernooi
Na het inschrijven het inschrijfgeld overmaken naar IBAN:NL81 RABO0303 4761 92 Ten name van KLZ 2B-FIT
O.v.v. naam judoka en naam toernooi. Het inschrijfgeld moet binnen zijn voor uiterste inschrijfdatum.

aanmeldformulier JUDO toernooi