Beste sportvrienden,


Het is Judovereniging de Kroeven’82 een genoegen U uit te nodigen om deel te nemen aan ons judotoernooi, goedgekeurd door de JBN onder nummer JBN2017-0049, dat gehouden zal worden op zondag 5 maart 2017 in Sporthal de OMGANCK te Wouw.


Het toernooi is voor alle judoka’s van 6 jaar en ouder. De wedstrijden worden gehouden volgens de regels van het jeugd-, junioren-, en seniorenreglement van de Judo Bond Nederland.


Indeling:


  Geboren Meisjes / Dames Jongens / Heren
U-8 2009/2010 -18/-20/-22/-25/-28/-32/-36/+36 -18/-21/-24/-27/-30/-34/-38/+38
U-10 2007/2008 -20/-22/-25/-28/-32/-36/-40/+40 -21/-24/-27/-30/-34/-38/-42/+42
U-12 2005/2006 -22/-25/-28/-32/-36/-40/-44/-48/+48 -24/-27/-30/-34/-38/-42/-46/-50/+50
U-15 2002/2004 -32/-36/-40/-44/-48/-52/-57/-63/+63 -34/-38/-42/-46/-50/-55/-60/-66/+66
U-18 1999/2001 -40/-44/-48/-52/-57/-63/-70/+70 -46/-50/-55/-60/-66/-73/-81/-90/+90
U-21 en Senioren 1998 en eerder -48/-52/-57/-63/-70/-78/+78 -55/-60/-66/-73/-81/-90/-100/+100

De indeling in leeftijd en gewichtsklassen zal conform de richtlijnen van de JBN gebeuren, maar er kan in sommige gevallen van de richtlijnen worden afgeweken. Indien er ernstige afwijkingen ten opzichte van de leeftijd en gewichtsklassen optreden, zal dit op voorhand met u worden gecommuniceerd. De indeling van het toernooi zal zoals gewoonlijk op voorhand op onze site worden gepubliceerd. Klachten over de indeling op de dag van het toernooi zullen niet meer worden gehonoreerd.

 

Systeem:

U-8 en U-10 halve competitie zonder kruisfinales, met altijd 1e, 2e en 3e prijs.

De overige leeftijdscategorien:

  • Tot en met 5 judoka’s:      halve competitie
  • Meer dan 5 judoka’s:        dubbele eliminatie De 19e OWB is een geïntegreerd judotoernooi inclusief danpunten en dancompetitie. Er zal altijd meegedaan moeten worden aan de normale competitie alvorens er meegedaan mag worden aan de dancompetitie. Voor registratie dient men zich op de toernooidag te melden bij de afgevaardigde van de dangraden commissie. Zij zorgen voor de registratie van de de punten behaald gedurende het reguliere toernooi, en maken ook de additionele poules voor de dancompetitie. Deze zullen altijd in halve competitie worden uitgevoerd.
  • Danpunten:
  • Bij meer dan 20 judoka’s zullen de poules worden gesplitst met ieder hun eigen prijsuitreiking


Inschrijving:

Ook dit jaar gebruiken we de oude inschrijfmethodiek, en sturen u bij deze de Excel inschrijflijst. Indien deze niet middels de bijlagen te openen is, kunt u deze downloaden van onze website. De lijst met deelnemers kunt u opsturen naar toernooi@kroeven.info.

Er wordt streng gecontroleerd op paspoort en betalingsbewijs JBN!

Sluiting inschrijving:

De inschrijving sluit bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers (675) of op zondag 5 februari 2017, afhankelijk van welke als eerste wordt bereikt. Na sluiting zullen inschrijvingen niet meer worden aanvaard. Deelnemers worden ingeschreven op volgorde van binnenkomst na ontvangst inschrijfgeld. Alleen electronische inschrijving of compleet ingevulde inschrijfformulieren worden behandeld. Wees er snel bij, want VOL=VOL!

Inschrijfgeld:

€ 11,00 per judoka o.v.v. 19e Open West-Brabantse kampioenschappen,

Gewichten: Gewijzigde gewichten kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor het toernooi (zondag 26 februari vóór 12.00 uur) per e-mail worden doorgegeven. Overschrijven op de dag van het toernooi kost € 3,-.

Voor alle overige informatie verwijzen wij U door naar onze website: www.kroeven.nl.


Wij hopen U en Uw judoka’s op 5 maart a.s. te mogen begroeten en wensen U alvast een plezierige wedstrijddag toe.


Locatie:

Sporthal de OMGANCK

Molensingel 38,

4724 CR Wouw
Met vriendelijke sportgroeten,


namens het bestuur en de wedstrijdcommissie van JV De Kroeven’82