Huisregels bij klz 2B-FIT

HUISREGELS

Klz 2B-FIT heeft als doel sporters van alle niveaus een sportieve en plezierige training aan te bieden in een veilige omgeving. Om dit te bereiken zijn er een aantal huisregels noodzakelijk.  Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van de lidmaatschapspas tot gevolg hebben, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.

 1. De lessen starten stipt op het aangegeven tijdstip. Mocht u later zijn dan kan u de les ontboden worden.
 2. Tijdens het sporten is het verplicht om schone en gemakkelijk zittende/ passende kleding te dragen.
 3. Je sportschoenen worden niet buiten gedragen.
 4. Het gebruik van een handdoek voor het opnemen van transpiratievocht is verplicht.
 5. De gebruikte materialen dienen na gebruik schoongemaakt te worden met de spray en het papier dat hiervoor aanwezig is.
 6. Je persoonlijke spullen laat je achter in de kleedkamer of neem je mee naar de sportruimte.
 7. Wij adviseren om voor waardevolle spullen thuis te laten, want helaas kunnen we niet garanderen dat er niemand aan je spullen zit. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.
 8. Het is toegestaan om een afsluitbare drinkfles mee te nemen in de zalen.
 9. Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimtes.
 10. Het is niet toegestaan tassen naast de spinningfietsen of in het looppad te plaatsen. Dit is uit veiligheidsoverweging vanwege o.a. vluchtroute en nooduitgangen. Vraag de lesgever waar je je spullen veilig weg kunt zetten.
 11. Het gebruik van prestatie verhogende middelen is niet toegestaan. Bij enige verdenking van gebruik hiervan vervalt direct je abonnement en wordt de toegang ontzegd. Je hebt geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld of enige andere tegoeden.
 12. Het is niet toegestaan andere leden lastig te vallen of te discrimineren op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere overtuiging, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, nationaliteit of om welke reden dan ook. Leden dienen elkaar met respect te behandelen en elkaar geen overlast te bezorgen.
 13. Klz 2B-FIT is niet aansprakelijk voor jouw gezondheid. Bij deelname verklaar je jezelf fit en gezond tot het volgen van lessen en trainingen. Iedere deelnemer traint op eigen risico.
 14. Om veiligheidsredenen is het voor kinderen onder de 14 jaar verboden om deel te nemen aan spinning lessen.

Algemeen Klz 2B-Fit wil een veilige omgeving zijn voor sport- en bewegingslessen voor jeugd en volwassenen. Bij ons staan het plezier en het sportieve element van sporten voorop. Beginners, gevorderden, jong en oud sporten samen, zij aan zij, ongeacht lichaamsbouw en prestaties. Er is geen ruimte voor agressie of intimidatie. Leden zijn verplicht om al datgene kenbaar te maken dat medewerkers en/of medeleden in gevaar kan brengen. Indien u klachten heeft vinden wij het prettig als deze direct kenbaar worden gemaakt aan de instructeur of instructrice tijdens een (groeps-) les.

Door een abonnement af te sluiten gaat u akkoord met bovenstaande